იტვირთება...

shape shape shape shape

Northeastern University

Northeastern University

ამ უნივერსიტეტის შესახებ

Northeastern University კვლევითი უნივერსიტეტია, რომელიც დაარსდა 1898 წელს, მდებარეობს ბოსტონში, მასაჩუსეტსში.

Northeastern ამერიკის ნოვატორი უნივერსიტეტების რეიტინგში იკავებს მე-6 ადგილს (U.S. News & World Report) (2015)

მე-12 პოზიციას იკავებს კრიმინოლოგიის მაგისტრატურის პროგრამით  (U.S. News & World Report 2015)

მე-19 პოზიციას იკავებს ბაკალავრიატის ბიზნესის მიმართულებით ( Bloomber gBusiness week 2014)

39- ადგილზეა ფარმაკოლოგიის მიმართულებით (U.S. News & World Report 2015)

43-ე ადგილზეა ინჟინერიის მაგისტრატურის პროგრამით:  (U.S. News & World Report 2015)

57-ე ადგილზეა ბიზნესის სამაგისტრო პროგრამით(U.S. News & World Report) (2015)

60-ე ადგილზეა კომპიუტერული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამით (U.S. News & World Report)

საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები მოთხოვნები:

 • ატესტატი და ქულების ამონაწერი (GPA 3.0);
 • IB 36
 • IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90 / უნივერსიტეტის ინგლისური ენის შიდა გამოცდა;
 • სამოტივაციო წერილი;

სწავლის დაწყების თარიღი : იანვარიმაისიაგვისტო

სწავლის ღირებულება 22,855 წელიწადში;

სტუდენტებსრომელთაც უკვე აქვთ მოპოვებული 60 კრედიტი საქართველოში ფუნქციონირებად უნივერსიტეტში შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ Northeastern University- ში.


სამაგისტრო პროგრამები

Commerce and Economic Development, MS

სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები ისწავლიან , როგორ გამოიყენონ ეკონიმიკის თეორიები ეკონომიკური და სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზისთვის.

პროგრამა შედეგება შემდეგი სასწავლო კურსებისგან:

 • Applied Microeconomic Theory  
 • Applied Macroeconomic Theory  
 • Applied Mathematics and Statistics for Economics  
 • Applied Econometrics
 • Commerce and Economic Development  
 • Master’s Project    
 • Economics of Human Capital    
 • Commerce, Institutions, and Innovation
 • Cultural Economic Development 
 • Law and Economics
 • Environmental Economics
 • Sustainable Economic Development
 • Economics of E-Commerce

მისაღები მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 79 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $ 29,880


Corporate and Organizational Communication, MS

სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას ეფექტური ორგანიზაციული კომუნიკაციების შესახებ, ასევე ისნი მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას.

სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემდეგი კონცენტრაციები:

 • ადამიანური რესურსების მართვა
 • ლიდერობა
 • ტექნიკური პროექტების გაძღოლა, მართვა.
 • პროექტის მართვა
 • სოციალური მედია და ონლაინ საზოგადოებები
 • სპორტი და სოციალური ცვლილებები

პროგრამა შედეგება შემდეგი სასწავლო კურსებისგან:

 • შესავალი ორგანიზაციულ კომუნიკაციებში
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის მართვა
 • ეთიკური საკითხები ორგანიზაციულ ურთიერთობებში
 • ინტერკულტურული კომუნიკაცია
 • საკომუნიკაციო ქსელები და ინფორმაციის მართვა
 • კრიზისის მართვა
 • ორგანიზაციული კულტურა, კლიმატი და კომუნიკაცია
 • ორგანიზაციული ურთიერთობების შეფასება

არჩევითი საგნები დამოკიდებულია არჩეულ სპეციალობაზე.

მისაღები მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 79 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $ 29,880


Digital Media MPS

სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემდეგი კონცენტრაციები:

 • 3-D Animation
 • Digital Video
 • Game Design
 • Interactive Design
 • Social Media
 • Digital Media Management

პროგრამა შედეგება შემდეგი სავალდებულო  სასწავლო კურსებისგან:

 • Visual Communications Foundation          
 • Foundations of Digital Storytelling 
 • Web Creation Bootcamp     
 • Web Creation Bootcamp
 • Information Technology and Creative Practice
 • Sound Design           
 • Thesis Proposal Development
 • Thesis

არჩეული სპეზიალიზაციის შესაბამისად სტუდენტები ირჩევენ დამატებით სასწავლო კურსებს.

მისაღები მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 79 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $31,654


Global Studies & International Relations, MS

სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას, შეიძენენ ანალიტიკურ, კვლევისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს. ისწავლიან პროფესიონალებისგან, ელჩებისგან, პოლიტიკოსებისგან.

სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემდეგი კონცენტრაციები:

 • Conflict Resolution
 • Development and Global Health
 • Diplomacy
 • International Economics and Consulting
 • Global Student Mobility

პროგრამა შედეგება შემდეგი სავალდებულო  სასწავლო კურსებისგან:

 • Globalization and Global Politics and Economics  
 • Global Literacy, Culture, and Community
 • Basic Field Research Methods
 • Peace and Conflict
 • Regional Studies ( East Asia/ Middle East/ Sub-Saharan Africa/ Southwest and Central Asia / Latin America / Europe)

არჩეული სპეზიალიზაციის შესაბამისად სტუდენტები ირჩევენ დამატებით სასწავლო კურსებს.

მისაღები მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 79 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $30,544


Informatics, MPS

სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას, შეიძენენ ანალიტიკურ, კვლევისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს.

სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემდეგი კონცენტრაციები:

 • Leading and Managing Technical Projects
 • Information Security Management

პროგრამა შედეგება შემდეგი სავალდებულო  სასწავლო კურსებისგან:

 • Database Management Systems    
 • Information Technology Strategy and Governance         
 • Information Systems Design and Development
 • Computer Systems and Networks
 • Information Technology Project Management     
 • Informatics Capstone
 • Information Technology Policy, Ethics, and Social Responsibility           
 • Foundations of Information Security Management

არჩეული სპეზიალიზაციის შესაბამისად სტუდენტები ირჩევენ დამატებით სასწავლო კურსებს.

მისაღები მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 79 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $29,070


Project Management

უნივერსიტეტი გთავაზობთ სამაგისტრო პროგრამას: Project Management, სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას, აითვისებენ როგორც გრძელვადიანი ისე მოკლევადიანი პროექტების მართვის ტექნიკასა და მეთოდებს. პროექტების გასაძღოლად, პრაქტიკაზე და კონკრეტულ შემთხვევებზე დაფუძნებული სასწავლო მეთოდებით სტუდენტები იძენენ ანალიტიკურ, კვლევისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს.

სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემდეგი კონცენტრაციები:

 • Conflict Resolution
 • Development and Global Health
 • Diplomacy
 • International Economics and Consulting
 • Global Student Mobility

პროგრამა შედეგება შემდეგი სავალდებულო  სასწავლო კურსებისგან:

 • Project Management Practices 
 • Project Scope Management
 • Risk Management
 • Project Scheduling and Cost Planning       
 • Project Quality Management
 • Capstone

არჩეული სპეზიალიზაციის შესაბამისად სტუდენტები ირჩევენ დამატებით სასწავლო კურსებს.

მისაღები მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 79 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $29,070


Regulatory Affairs for Drugs, Biologics, & Medical Devices, MS

დღევანდელ ცვალებად სამართლებრივ გარემოში, კომპანიებში ყოველთვის არის მოთხოვნა კადრებზე, რომლებიც ფეხს  აყოლებენ მუდმივად ცვალებად რეგულაციებს, შეუძლიათ ცვლილებების მართვა და აქვთ უნარი დახმარება გაუწიონ კომპანიებს კონკურენტულ ბაზრებზე მედიკამენტების, ბიოპრეპარატებისა და სამედიცინო მოწყობილებების  შეტანასა და რეალიზაციაში. სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს მისცემს რეგულაციების შესახებ თეორიულ ცოდნას, ასევე სტუდენტები გაანალიზებენ თუ რა გავლენას ახდენს არსებული რეგულაციები მედიკამენტების, ბიოპრეპარატებისა და სამედიცინო მოწყობილებების  განვითარებასა და კომერციალიზაციაზე.

სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემდეგი კონცენტრაციები:

 • Operational Regulatory Affairs
 • Strategic Regulatory Affairs
 • Clinical Research Regulatory Affairs
 • International Regulatory Affairs
 • Regulatory Compliance
 • General Regulatory Affairs

არჩეული სპეზიალიზაციის შესაბამისად სტუდენტები გადიან სავალდებულო სასწავლო კურსებს და ირჩევენ დამატებით სასწავლო კურსებს.

 • მისაღები მოთხოვნები:
 • ბაკალავრის დიპლომი და ქულების ამონაწერი (მინ GPA 2.5)
 • TOEFL 85 / IELTS 6.5 / ენის შიდა გამოცდა
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • 1 სამოტივაციო წერილი (500-1000 სიტყვა)
 • CV

სწავლის დაწყების თარიღი: ივლისი/ სექტემბერი/ იანვარი/ აპრილი

პროგრამა 2 წლიანია.

მთლიანი პროგრამის ღირებულება: $29,880

bg

კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით